Skład chemiczny

Skład chemiczny gatunku stali B500SP wg PN-H-93220

Analiza C Mn Si P S Cu N* Ceqmax [%]
Maksymalna zawartość w %
wytopowa 0,22 1,60 0,55 0,050 0,050 0,80 0,012 0,50
wyrobu 0,24 1,65 0,60 0,055 0,055 0,85 0,013 0,52

*  Dopuszcza się przekroczenie podanych wartości liczbowych, jeśli na każde zwiększenie o 0,001% N zawartość maksymalna P zostanie zmniejszona o 0,005%; jednakże zawartość N według analizy wytopowej nie powinna przekraczać 0,015%.

Równoważnik węgla oblicza się ze wzoru: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15